Danmark kan se frem til produktion af grønt brændstof til fly i 2024

Pressemeddelelse
5. januar 2023

Planerne om at påbegynde produktion af grønt flybrændstof (Sustainable Aviation Fuel – SAF) er i Danmark godt i gang. Aalborg Lufthavn, Kosan Gas, Vertimass, Aalborg Universitet, Hydrogen Valley, Port of Aalborg og European Energy er gået sammen om anvendelse af en ny teknologi, der skal gøre det hurtigere og billigere at fremstille flybrændstof, baseret på el fra vedvarende kilder.

Projektet forventes at lægge grundstenen til etablering af et anlæg, der i 2024 kan producere grønt flybrændstof og forsyne den første indenrigsrute i Danmark. Projektet med navnet MeSAF er en del af ambitionen fra partnerne om at bidrage til en grøn omstilling i luftfartssektoren og forberede initiativerne under ReFuel EU.

Teknologien bag MeSAF præsenterer en forenkling af processen ved omdannelse af metanol til flybrændstof, der i modsætning til eksisterende teknologier kun kræver et enkelt trin. Det er den amerikanske virksomhed Vertimass, som har udviklet katalysatoren i den nye teknologi. Sammen med danske European Energy, der er storproducent af vedvarende energi fra sol og vind, og som står bag den første produktion af e-metanol i Danmark, skal produktionen af kerosin med den nye teknologi i første omgang testes i USA. Herefter skal et demonstrationsanlæg etableres i Aalborg i 2024. Erfaringerne fra det anlæg skal udgøre basis for efterfølgende at etablere et fuld skala-anlæg med produktion af 10.000 ton om året.

Der er pres på at få flytrafikken gjort grøn, og e-SAF repræsenterer en potentiel løsning, men med de kendte teknologier er det i forhold til forarbejdning og skalering dyrt og ressourcekrævende. Vi forventer med denne nye teknologi fra Vertimass at kunne levere et grønt produkt, der er mere interessant ud fra en økonomisk betragtning, og hvor ingredienserne i form af vind, sol og CO2 i princippet er ubegrænsede, fortæller Søren Knudsen Kær, Head of Technology i European Energy.

Aalborg Lufthavn deltager i projektet som partner.

Med såvel DAT, SAS og Norwegian er der cirka 18 daglige afgange mellem Aalborg og København. Det gør Aalborg-København til den største indenrigsrute i Danmark. Det er derfor også naturligt, at den første danske grønne indenrigsrute bliver fra Aalborg Lufthavn. Vi glæder os til samarbejdet og ikke mindst udviklingen af en mere grøn luftfart, siger Niels Kjær Hemmingsen, Lufthavnsdirektør i Aalborg Lufthavn.

Kosan Gas vil sælge biprodukt som grøn gas.

Ved fremstillingen af flybrændstoffet opstår gasarten LPG som biprodukt. Dette vil Kosan Gas sælge som grønt alternativ til den flydende gas, som i dag distribueres.

Samarbejdet omkring fremstillingen af grønt flybrændstof er resultatet af et strategisk fokus på bæredygtig omstilling i vores organisation. Her har partnerskabet med Vertimass været nøglen til at realisere den grønne teknologi, som projektet i Aalborg kræver. Med den grønne gas, vi vil kunne producere, kan vi blandt andet hjælpe de virksomheder, der ønsker at øge deres forsyningssikkerhed med en grøn energiløsning. I takt med at produktionen af bæredygtigt flybrændstof vokser, forventer vi at kunne levere tilsvarende større mængder grøn flydende gas til vores kunder, siger Jannik Brokær Lund, Commercial Manager, Kosan Gas Nordic.

Det totale budget for MeSAF projektet er 18.363.000 kr. Heraf har EUDP bevilget 9.715.300 kr. i støtte.

Partnerne i projektet er:

European Energy A/S udvikler, finansierer, etablerer og driver sol- og vindmølleparker samt storskala Power-to-X anlæg. European Energy har hovedkontor i Danmark med aktiviteter i Europa, Brasilien, USA og Australien. Virksomheden har integreret REIntegrate, der står bag opførelsen af Danmarks første e-metanol anlæg. European Energy planlægger blandt andet et PtX-anlæg til produktion af bæredygtigt e-methanol i Aalborg Havns erhvervspark, der forventes at ville kunne producere i omegnen af 100.000 tons e-metanol årligt og dermed vil kunne bidrage betydeligt til opskaleringen af produktionen af grønne flybrændstoffer.

Kosan Gas er markedsledende distributør af LPG (Liquefied Petroleum Gas) gas til det danske marked. Virksomheden ejes af den amerikanske koncern UGI.

Vertimass er specialiseret i udvikling af teknologi til produktion af bæredygtige drivmidler til transportsektoren. Den amerikansk ejede virksomhed har udviklet en katalysator til forædling af etanol og metanol til flybrændstof.

Aalborg Universitets Institut for Energiteknik forsker i udvikling af teknologier og løsninger til fremtidens energiforsyning og -forbrug, med fokus på anvendelse af vedvarende kilder og etableringen af synergi mellem sektorer.

Aalborg Lufthavn er Danmarks tredjestørste lufthavn og udgør en travl trafik hub for såvel transport af passagerer som gods. Lufthavnen varetager en væsentlig del af den flybaserede indenrigstrafik, som efter politisk ønske skal introduceres for en grøn rute seneste 2025.

Aalborg Havn er som en af Danmarks største erhvervshavne engageret i udvikling af forsyningsfaciliteter, der er baseret på grønne drivmidler, til transportsektoren. Port of Aalborg arbejder gennnem projektet CO₂Vision målrettet med etablering af et testområde, og havnen bliver om kort tid hjemsted for Danmarks første e-metanol anlæg, som flyttes fra Aalborg Universitet til havnen.

Hydrogen Valley er med sine brede tekniske og kommercielle viden inden for Power-to-X og Carbon Capture Utilization and Storage ansvarlig for videreformidlingen af projektets fremdrift og resultater.

For mere information, kontakt venligst:

Søren Knudsen Kær, European Energy:
+45 4020 4795
skk@europeanenergy.com

Niels Hemmingsen, Aalborg Lufthavn:
+45 3132 6137
niels.hemmingsen@aal.dk

Jannik Brokær Lund, Kosan Gas:
+ 45 9215 9393
jannik.b.lund@kosangas.dk.