AAU og Aalborg Havn gør klar til storskalaproduktion af e-methanol og brint

“Projektet bliver rygraden i vores fremadrettede udviklingsprojekter, der er afgørende for at kunne realisere storskalaproduktion af for eksempel brint og e-metanol i fremtiden. På Aalborg havn får vi optimale rammer for at videreudvikle vores forskning og teste teknologier i praksis med henblik på at kunne opskalere produktionen i fremtiden, siger Lasse Rosendahl, der er Institutleder og professor på AAU Energi på Aalborg Universitet.”