Udvikling af bæredygtigt flybrændstof baseret på eMetanol

“Formålet med e-SAF-AAL projektet er at udvikle og demonstrere en ny teknologi til direkte omdannelse af ikke destilleret e-metanol til flybrændstof i et enkelt procestrin ved hjælp af en banebrydende katalysator fra Vertimass, USA. Denne teknologi vil have klare fordele i forhold til at operere dynamisk og følge fluktuerende elproduktion fra vedvarende energikilder, og i forhold til produktionsprisen for SAF pga. den simple et-trins proces.”